POLITIKA PRIVATNOSTI

SKY FACTORY DOO NOVI SAD, Branka Bajića 9E, Novi Sad – grad, MB: 20322586 PIB: 105152636 (dalje: “Sky Factory”, “Mi” ili “Kompanija Sky Factory”), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U ovoj Politici privatnosti (dalje: “Politika”) objašnjeno je na koji način Sky Factory prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima. Sky Factory je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: “Lica”) je prioritet Kompanije Sky Factory.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

 1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI
 2. DEFINICIJE
 3. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA
 4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI
 5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV
 6. GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU
 7. DA LI SKY FACTORY DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA
 8. KOLIKO DUGO SKY FACTORY ČUVA VAŠE PODATKE
 9. VAŠA PRAVA
 10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE
 1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

 Sky Factory je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

Imajući u vidu da shvatamo zaštitu privatnosti naših kupaca veoma ozbiljno, Sky Factory ima lice koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, a koje možete kontaktirati na nebojsa.deuric@skyfactory.rs, upućivanjem dopisa na adresu Branka Bajića 9E, 21000 Novi Sad ili pozivom na telefon 061/169-06-90.

 1. DEFINICIJE

Kada kažemo “Lice” ili “Vi”, mislimo na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

Kada kažemo „Sajt“ mislimo na web sajt na adresi https://www.skyfactory.rs

Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi Sajtu.

Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

Kada kažemo “Gost” mislimo na Kupca koji obavlja porudžbinu bez registracije naloga na Sajtu.

Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja” mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Sky Factory i koji su dostupni na Sajtu.

Kada kažemo “podatak” mislimo na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

Kada kažemo “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs

Kada kažemo “Politika kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

Kada kažemo “saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima. Ostali termini koji su u Politici napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

 1. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA

Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

 1. Korisnici sajta,
 2. Kupci,
 3. KORISNICI SKY FACTORY SAJTA

Sky Factory brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti Kompaniji Sky Factory. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na nebojsa.deuric@skyfactory.rs bez odlaganja.

 1. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite Sajt Kompanije Sky Factory, kupujete i/ili naručujete proizvode od Kompanije Sky Factory, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Sky Factory ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

 1. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO, SVRHA I OSNOV
SVRHA PRIKUPLJANJA   PODACI KOJE PRIKUPLJAMO OSNOV  
1.      Obrada porudžbine

Prilikom poručivanja dioptrijskih stakala u našim prodajnim centrima, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koji su nam neophodni kako bismo evidentirali Vašu porudžbinu i kako bismo Vas obavestili kada stakla i naočare koje ste poručili budu izrađene.

 

 

 

Ime i prezime, broj telefona

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Ukoliko nam ne dostavite te podatke, nećemo moći da Vas obavestimo o naručenom proizvodu i realizaciji same porudžbine.
2.      Kupovina putem administrativne zabrane

Kada želite da izvršite kupovinu putem administrativne zabrane od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti, koji su neophodni za pravilno izvršenje kupoprodajnog ugovora. U tom smislu, podaci su nam neophodni za administraciju ugovornog odnosa, za naplatu proizvoda ili usluga, kao i za upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija.

Lično ime, adresa stanovanja, broj telefona, email adresa, broj tekućeg računa, članstvo u sindikatu.

 

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

Podatak o članstvu u sindikatu koji nam dostavi Vaš poslodavac, obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti.

3.    Služba za pomoć Kupcima

U pojedinim situacijama možete imati potrebu da kontaktirate našu Službu za pomoć Kupcima u našem prodajnom centru, putem mejla ili telefona (na primer, radi zamene proizvoda, reklamacije, uputstva i sl.). U takvim situacijama biće nam potrebni Vaši podaci kako bismo mogli da Vam pružimo pomoć, odnosno kako bismo mogli da rešimo pitanje zbog koga ste nas kontaktirali.

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, broj telefona, email, jmbg, adresa stanovanja i broj tekućeg računa u slučaju reklamacije, kao i drugi podaci vezani za pitanje zbog koga ste nas kontaktirali, a koje sami odlučite da nam dostavite. Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom zahteva ili pitanja koje ste uputili Službi za pomoć Kupcima.
4.    Video nadzor i nadzor pristupa

Kontinuirano praćenje pristupnih tačaka prodajnih prostorija Kompanije Sky Factory pomoću video nadzora i nadzora pristupa (npr. deo prodajnih mesta na kasama). Sky Factory koristi video nadzor za potrebe bezbednosti, i radi otkrivanja i praćenja kriminala. Čuvamo informacije prikupljene putem video nadzora da bismo pomogli državnim organima u sprovođenju zakona. Ove informacije se čuvaju u bezbednom okruženju i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja.  Ne nadgledamo mesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja Vaše privatnosti (npr. toaleti).  Takođe, ne koristimo zabeležene slike za bilo koju drugu svrhu i ne vršimo dodatne analize.

Podaci koji se prikupljaju su slike koje su zabeležene video nadzorom, dok ne postoji skupljanje audio podataka. Radi ostvarivanja legitimnih interesa Kompanije Sky Factory u cilju osiguranja bezbednosti zaposlenih i Kupaca, kao i radi omogućavanja bezbednosti stvari u vlasništvu Kupca, zaposlenih i Kompanije Sky Factory od krađe ili oštećenja. Kompanija Sky Factory je sprovela test pretežnijeg interesa i utvrdila da postoji legitimni interes koji ne ugrožava pravo na privatnost lica čiji se podaci prikupljaju na ovaj način, imajući u vidu da u našim prodajnim centrima svakodnevno postoji protok velikog broja ljudi i da ne postoji drugi jednako efikasan način obezbeđenja lica i stvari. Za više informacija o testu pretežnijeg interesa možete se obratiti našem licu koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti.
5.        Kandidati za zaposlenje u Kompaniji Sky Factory

Sky Factory obrađuje podatke o ličnosti kandidata kako bi uskladila njihove veštine, iskustvo i obrazovanje sa konkretnim radnim mestima u Kompaniji. Ovi Podaci se prosleđuju nadležnom rukovodstvu u sektoru zapošljavanja, kao i licima koja odlučuju o tome koji kandidat će biti pozvan na razgovor za posao. Ukoliko kandidat bude pozvan u naredne faze prilikom procesa zaposlenja (sledeći krug razgovora, i sl.), Kompanija Sky Factory će prikupiti dodatne Podatke od kandidata. Podaci iz prijave na konkurs obrađuju se isključivo u svrhu izbora i zapošljavanja kandidata.

Podaci sadržani u CV-u i motivacionom pismu, koje odlučite da nam dostavite. Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.
 

6.   Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja, Uslova korišćenja Sky Factory kartice ili Politike privatnosti

Ukoliko imamo podatak o Vašem e-mailu, prikupljen radi ostvarivanja jedne od prethodno navedenih svrha, možemo Vam poslati obaveštenje o izmenama Opštih uslova poslovanja, Uslova korišćenja Sky Factory kartice ili Politike privatnosti.

Podatak koji se koristi je e-mail. U cilju ostvarenja legitimnog interesa Kompanije Sky Factory, ali i samih Kupaca, kako bi se obezbedila transparentnost u odnosu na Kupce i kako bi Kupci mogli da razmotre da li su  izmene od uticaja na njih.  Ukoliko nemamo Vaše podatke za navedenu svrhu, nećemo Vas direktno obavestiti o izmeni ovih akata, a obaveštenje o izmeni ćete moći da vidite na našem Sajtu.
7.   Newsletter

Podatke prikupljamo i ukoliko se u našem prodajnom centru prijavite za naš Newsletter.

Podatak koji se prikuplja je e-mail. Podaci se prikupljaju na osnovu Vaše saglasnosti.

U slučaju da se saglasite, ovu saglasnost možete povući u svako doba, s tim da to neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena dok je postojala saglasnost.

 

 

Osim navedenih podataka, pojedine podatke o ličnosti prikupljamo putem kolačića u skladu sa Politikom kolačića.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma. Može doći do automatizovanog donošenja odluka, koje uključuje i profilisanje na osnovu podataka koje ste nam već dali. Ukoliko se ne slažete sa odlukom, imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom, kao i pravo da osporite odluku slanjem zahteva na nebojsa.deuric@skyfactory.rs u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU

Kompanija Sky Factory je implementirala primerene tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka.

Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na serverima naših pouzdanih provajdera.

Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti obezbeđenim zonama. Naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

 1. DA LI SKY FACTORY DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

 Kompaniji Sky Factory je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.

U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja čine naše partnere. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe, koje angažujemo radi obrade plaćanja, pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u prodajnom centru ili van njega.

Ovi pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti.

Prilikom izbora partnera koristimo veoma stroge kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih.

Tabela u nastavku prikazuje ko su naši trenutni obrađivači, koja je njihova uloga i gde je njihovo sedište.

OBRAĐIVAČ ULOGA SEDIŠTE
AB Soft doo Održavanje IT sistema Srbija
PR Marko Vujatović IN Digital Marketinške usluge Srbija
PR Miroslav Marković Variable Marketinške usluge Srbija
PR Goran Marković Markesoft Marketinške usluge Srbija
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologiji Sjedinjene Američke Države
Google, Inc. Analitičke usluge Sjedinjene Američke Države
Facebook, Inc. Analitičke i marketinške usluge Sjedinjene Američke Države
 1. KOLIKO DUGO SKY FACTORY ČUVA VAŠE PODATKE?

 Sky Factory će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Sky Factory u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Podaci koji se prikupljaju putem video nadzora u prodajnim centrima Kompanije Sky Factory čuvaju se 30 dana.

Podaci o kandidatima za zaposlenje se čuvaju do okončanja konkursa, nakon čega se brišu. Kompanija Sky Factory neće čuvati podatke o ličnosti kandidata koji nisu prošli selekciju. Na kandidate koji su prošli proces selekcije i zasnovali radni odnos, primenjivaće se interni pravilnici Kompanije Sky Factory u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Kompanija Sky Factory ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

 1. VAŠA PRAVA

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:

Pravo pristupa

Imate pravo da uputite zahtev Kompaniji Sky Factory za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, Kompanija Sky Factory može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na ispravku

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od Kompanije Sky Factory da izvrši ispravku Vaših podataka.

Pravo na zaborav (brisanje podataka)

Imate pravo da tražite od Kompanije Sky Factory brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

Pravo na prigovor

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Kompanije Sky Factory. Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na nebojsa.deuric@skyfactory.rs ili upućivanjem dopisa na adresu Branka Bajića 9E, 21000 Novi Sad.

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Kontakt za ostvarivanje prava

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

 • e-mail adresu: nebojsa.deuric@skyfactory.rs
 • kontakt telefon: 061/169-06-90
 • pisanim putem na adresu: Sky Factory doo, Branka Bajića 9E, 21000 Novi Sad

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.

 1. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

 Ova Politika stupa na snagu dana 21.08.2019 godine.

Kompanija Sky Factory redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu i istaknuta na javno dostupnim mestima u prodajnim centrima Kompanije Sky Factory. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku.