KAKO KUPOVATI
U Internet prodavnici www.skyfactory.rs/online-shop je moguće kupiti proizvode predstavljene u Internet prodavnici www.skyfactory.rs/online-shop.
U Internet prodavnici skyfactory.rs/online-shop mogu kupovati isključivo korisnici iz Republike Srbije.
Porudžbenica u Internet prodavnici je predana kada korisnik dobije automatsko elektronsko obaveštenje. To elektronsko obaveštenje nije potvrda da je proizvod na zalihama i da je počela otprema proizvoda. Porudžbenica će biti potvrđena putem novog e-obaveštenja o potvrdi porudžbenice i telefonskim pozivom.
U slučaju da naručenog artikla nema na zalihama ili da porudžbenicu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obavešten putem elektronske pošte i telefonskim pozivom.
Sky Factory će potvrđene porudžbenice smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa člnom 35 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Sky Factory može porudžbenicu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice skyfactory.rs/online-shop ili utvrdi da su podaci na porudžbenici nepotpuni odnosno netačni. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa opštim uslovima i da je posebno bio upozoren na opšte uslove. Ugovor o kupovini je sačuvan u Sky Factory doo a kupac do ugovora može doći u svakom trenutku preko svog računa u Internet prodavnici.
Za naručivanje robe, osobe moraju biti starije od 18 godina.

CENA
Sve cene su izražene u eurima sa uključenim PDV-om i obračunavaju se u dinarima prema srednjem kursu NBS.
Pri kupovini važe cene istaknute u trenutku naručivanja.
Navedene cene važe samo za prodaju preko Internet prodavnice i ne moraju biti jednake cenama na prodajnim mestima Sky Factory u Republici Srbiji.