Sadržaj Internet stranice sunshop.rs i svih njenih varijanti je vlasništvo preduzeća Sky Factory do.o.o, Branka Bajića 9E,Novi Sad .Upotrebom Internet stranice sunshop.rs korisnici prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja. Sky Factory i korisnici s opštim uslovima ugovaraju međusobne obveze pri kupovini u Internet prodavnici skyfactory.rs/online-shop.
U Internet prodavnici skyfactory.rs/online-shop mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Srbije. Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonom Srbije.
Sky Factory zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici skyfactory.rs/online-shop bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obvezujuće.

1. Ograničenje odgovornosti
Sky Factory ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice skyfactory.rs/online-shop i njenog sadržaja. Sky Factory zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Sky Factory će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici sunshop.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

2. Ograničeno pravo upotrebe
Posetioci Internet stranice skyfactory.rs/online-shop sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Sky Factory je zabranjena.

3. Registracija koristnika
U Internet prodavinici skyfactory.rs/online-shop možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj Internet prodavnice je dostupan i anonimnim neregistrovanim korisnicima (gostima). Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu sunshop.rs
Krajnji potrošač u Internet prodavnici skyfactory.rs/online-shop je isključivo registrovani korisnik , koji kupuje proizvode za lične potrebe.
U Internet prodavnici skyfactory.rs/online-shop kupac je isključivo fizička osoba.

4. Zaštita privatnosti
Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici sunshop.rs ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
Sky Factory za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

Upoznajte se i sa uslovima POVRATA, DOSTAVOM i načinima PLAĆANJA e-shopa skyfactory.rs.